Word vriend van VPTZ Eindhoven voor een bedrag van €30,- per jaar

VPTZ Eindhoven bestaat in 2024 reeds 34 jaar en wij willen ons werk tot in lengte van dagen voortzetten.

VPTZ Eindhoven bestaat volledig uit vrijwilligers die zowel bestuurlijk, coördinerend en aan het bed hun werk doen tegen een kilometervergoeding bij gebruik van hun eigen vervoermiddel.

Gezien de komende grote veranderingen in de zorg neemt het risico dat terminale patiënten onvoldoende aandacht zullen krijgen in de laatste fase van hun leven echter toe. Ook in de zorginstellingen en verpleeghuizen zal dit probleem ontstaan doordat men over onvoldoende personeel kan beschikken door de bezuinigingen die de Overheid hen oplegt.

VPTZ wil met alle middelen die haar ter beschikking staan in haar regio helpen om met haar vrijwilligers deze leemte zoveel mogelijk op te vullen. De Overheidssubsidies, bedoeld om de werkelijk gemaakte kosten van de vrijwilligers te dekken, worden echter ook voor ons steeds minder. Op termijn kan dit dus gevolgen hebben voor onze hulpverlening.

Ook in uw omgeving kan het voorkomen dat onze inzet nodig is.

Daarom willen wij u aanmoedigen om u aan te melden als “Vriend van de VPTZ Eindhoven”. Voor een bedrag van €30,- per jaar kunt u ons werk steunen. Meldt u dus aan en help hiermede uw medemens.

 

 

Leave a Reply