Welke hulp bieden wij?

De hulp van de vrijwilligers is een aanvulling op de professionele zorg en de zorg die door familie of door de overige mantelzorgers wordt verleend. De wensen van de zieke en zijn naasten zijn het uitgangspunt.

Het gaat hierbij om:

  • Aanwezig zijn
  • Tijdelijk aflossen van de naasten (o.a. de mogelijkheid geven tot rusten, een bezoek, een boodschap of sporten)
  • Een luisterend oor
  • Waken
  • Helpen bij lichte persoonlijke verzorging