Hoe kunt u hulp aanvragen?

VPTZ EindhovenEen verzoek voor hulp kan door u zelf, uw familie of overige mantelzorgers aangevraagd worden. Vaak gebeurt dit in overleg met de professionele hulpverleners, zoals de thuiszorg, de huisarts of het ziekenhuis.

U kunt contact opnemen met de coördinatoren van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Eindhoven.