Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Eindhoven

VPTZ EindhovenHet verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn, ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. Als partner of familie moet je bijna 24 uur per dag klaar staan. Daarnaast vraagt zo’n situatie ook geestelijk veel van je. Je probeert de stervende zoveel mogelijk bij te staan, terwijl je zelf ook heel wat te verwerken hebt.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Eindhoven kan in zo’n situatie hulp bieden. Vrijwilligers staan de partner of familie bij in de zorg. Zij nemen geen taken van de professionele zorg over, maar werken vanuit hun deskundigheid met de professionele zorg samen.

In de volgende situaties kunt u een beroep doen op de vrijwilligers:

  • U bent ziek en kunt niet meer alleen thuis zijn
  • Uw partner en/of uw kinderen raken overbelast
  • Er is niet voldoende mantelzorg beschikbaar.