Vacature Secretaris

Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Eindhoven is een Stichting die ondersteuning biedt aan de naasten van iemand die zich in de laatste levensfase bevindt. Het verzorgen van iemand in die laatste levensfase kan erg zwaar zijn, ook al is er hulp van de thuiszorg, wijkverpleging en de huisarts. De partner of familie moet bijna 24 uur per dag klaar staan. Daarnaast vraagt zo’n situatie ook geestelijk veel van de naasten. Zij proberen de stervende zoveel mogelijk bij te staan, terwijl ze zelf ook heel wat te verwerken hebben.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Eindhoven kan in zo’n situatie hulp bieden. Vrijwilligers staan de partner of familie bij in de zorg aan huis. Zij nemen geen taken van de professionele zorg over, maar werken vanuit hun deskundigheid met de professionele zorg samen.

De wensen van de zieke en zijn naasten zijn het uitgangspunt. Wil jij hier ook een steentje aan bijdragen? 

Wij zijn op zoek naar een secretaris voor onze mooie Stichting. Je komt in een enthousiast bestuur terecht, op basis van vrijwilligheid.

Als bestuur hebben wij de wens de Stichting VPTZ Eindhoven nog meer op de kaart te zetten en nog meer bekendheid te genereren. Zo hopen wij meer vrijwilligers te kunnen werven, zodat wij steeds meer mensen kunnen helpen.

Wat vragen wij van de secretaris:

 • Coördineert de dagelijkse werkzaamheden en is het ‘geheugen’ van de Stichting
 • Heeft affiniteit met het helpen van mensen in de laatste fase van hun leven
 • Heeft bij voorkeur enige ervaring met PR en marketing
 • Is creatief en vindt het leuk om VPTZ via sociale media op de kaart te zetten
 • Stuurt de uitnodiging uit voor de bestuursvergaderingen en stelt hiervoor de agenda op
 • Verzorgt in- en uitgaande correspondentie, meldt relevante stukken aan de vergadering en verzorgt de uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten
 • Notuleert deze vergaderingen met bijbehorende actielijst
 • Is (bij voorkeur) woonachtig in de omgeving van Eindhoven
 • Beheert het archief van de Stichting
 • Coördineert de gegevens voor het jaarverslag en verzorgt, na de vaststelling door het bestuur, voor de verzending naar de betrokken partijen
 • Onderhoudt contact met de coördinatoren met oog op een correctie verwerking van de verplichtingen naar de vrijwilligers
 • Bezoekt, volgens rooster, de vrijwilligersbijeenkomsten

Ben jij iemand die:

 • Positief en goed communiceert
 • Denkt in kansen en mogelijkheden
 • Affiniteit heeft met sociale media
 • Sensitief is ingesteld
 • Integer en standvastig is
 • De achterban waaronder de vrijwilligers en coördinatoren betrekt bij nieuwe ontwikkelingen

Wat wij jou te bieden hebben is:

 • Een veelzijdige en uitdagende functie waarbij je echt iets toevoegt aan de maatschappij
 • Een enthousiast bestuur dat gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor continuïteit en graag inspeelt op nieuwe uitdagende ontwikkelingen zoals digitalisering en meer aandacht in de zorg
 • Een interessante plek om kennis op te doen en een meerwaarde te zijn voor de medemens

Durf jij de uitdaging aan en zie jij jezelf als onze nieuwe secretaris?

Stuur je motivatie naar: info@vptz-eindhoven.nl

Wij sturen je dan zo spoedig mogelijk daarna een reactie en/of een uitnodiging voor een gesprek.      

Voor vragen kun je contact opnemen met Marc Slijpen: 06-46325022.